Zapraszamy do
Galerii Jarocińskiej

CENTRUM HANDLOWE TOBENA TOMASZ BRANECKI

(Galeria Jarocińska)

1.Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności CENTRUM HANDLOWE TOBENA TOMASZ BRANECKI (Galeria Jarocińska) ul.Wrocławska 18, 63-200 Jarocin posiadająca NIP 617-100-21-15, zwana dalej administratorem.

2. Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników serwisu. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest adres e-mail. Administrator pozyskuje w ten sposób adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym systemem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

3. Administrator umożliwia każdemu użytkownikowi:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego..

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:

  • wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą
  • przesłać je na adres korespondencyjny administratora, dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej.

Podając adres e-mail, wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od administratora oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że w każdym momencie może Pan/Pani odwołać ww. zgodę, przesyłając do nas informację z prośbą o wycofanie zgody.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.